Ultrasəs kavitasiya – piy yığıntılarının azaldılması proseduru sayılır, səmərəliliyinə görə cərrahiyyə üsulları ilə müqayisədə onu tez-tez əməliyyatsız liposaksiya da adlandırırlar. Liposaksiyanın mahiyyəti – ultrasəs dalğaların təsiri altinda piy hüceyrələrinin parçalanmasından ibarətdir. Prosedur zamanı dəri örtüyü, birləşdirici və sümük toxumaları, kapilyarlar və heç bir orqan zədələnmir. Aşağıtezlikli ultrasəs təsiri ancaq piy yığıntılarının götürülməsi üçün vacib olan bədən nahiyələrinə istiqamətləndirilir. Bu prodesur tamamilə ağrısızdır, pasiyent ən çox müalicə tətbiq olunan nahiyədə manipulanın təzyiqindən narahatçılıq hiss edə bilər. Xəstənin əsas göstəricilərindən və istədiyi nəticəni əldə etməyindən asılı olaraq prosedurun sayı və yerinə yetirilmə sxemi hər pasiyentə fərdi olaraq seçilir və bu prosedurların sayı 8-dən 10-a qədər olur.
Ünvan: Koroğlu Rəhimov 47 (Abu arenanın yaxınlığı).
Tel: (+99412) 555 55 34.
Mob: (+99455)202 41 48.