Artıq çəkidən azad olmağın yolları

 

Artıq çəkidən əziyyət çəkirsiniz? Elə isə vaxt itirmədən Vip Style Estetik kilinikasına müraciət edin! Artıq çəkidən azad olmağın yolları haqqda hər cür resurs sizi gözləyir.

Burada sizləri artıq çəkidən azad olmağın yolları haqqda peşəkar dietoloq, müasir texnologiya və innovativ aparatlarla bədən prosedurları gözləyir.

Müasirləşən dünyanın ən böyük problemlərindən biri həyat şərtlərinin yaratdığı artıq çəkidir. Əgər əvvəllər ətrafımızda nadir hallarda artıq çəkili insanlar görürdüksə indi getdikcə bu problem artmağa başlayır.

Hətta uşaqlar arasında da çəkisi normadan artıq olanlara az rast gəlinmir. Artıq çəki sadəcə görünüşü korlamır, həm də özü ilə birlikdə bir çox xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Onurğa problemi, yüksək təzyiq, ürək damar xəstəlikləri, şəkərli diabet kök adamlar arasında daha çox yayılıb. Oturaq həyat tərzi, avtomatlaşdırılmış işlər, fiziki aktivliyin az olması, ayaq üstü qidalanma orqanizimdə bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Tez-tez müxtəlif diyetalar barədə eşidirik. Bəs bu diyetaların əlavə təsiri və ya zərəri varmı? Düzgün qidalanma necə olmalıdır? Biz nədə səhv edirik? Artıq çəkidən azad olmağın yolları bu dietalardanmı keçir?

Əgər sizidə bu kimi problemlər narahat edirsə o zaman vaxt itirmədən Vip Style Estetik klinikasınada, Azərbaycanın məşhur həkim dietoluqu Fuad Məcidovun artıq çəkidən azad olmağın yolları haqqda məsləhətlərindən yayarlana bilərsiniz.

Bundan əlavə olaraq Vip Style estetik klinikasında arıqlamaq üçün bir cox aparat prosedurlari var. Klinikada yararlana biləcəyiniz bədən prosedurları:

Kriolipoliz – problemli zonalarda piy toxumasında olan artıq piy kütlələrin aradan qaldırılmasına yönədilmiş əməliyyatsız innovasion metoddur. Prosedurun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, piy toxuması xüsusi applikatorların arasına yerləşdirilərək tədricən 1 saat müddətində 5 dərəcə selsi temperatura qədər soyudulur. Proses nəticəsində piy toxumasının həcminin 25-30%-ə qədər azalmasına nail olmaq olar. Kriolipoliz proseduru qarının ön və yan səthlərində, budlarda, bel və qollarda aparılır. Prosedurdan sonra alınan effekt tədricən daha da artır ve problemli zonada olan piy toxumasının miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Göstərişlər:

Qarında, beldə, budlarda və qollarda olan artıq piy yığılmaları;
Sellulit;
Bədəndə olan dəri sallanmaları;
Bədənin korreksiyasi ve arıqlama.

Miostimulyasiya – əzələlərin bərpasi üçün aparılan prosedurdur. Dəri tonusunun vaxtından əvvəl itirilməsinin qarşısını alır və bədən əzələlərinin heç bir fiziki güc olmadan möhkəmlənməsini təmin edir. Cərəyan impulslarının təsiri altında yağların əriməsi prosesi sürətlənir, əzələ tonusu artır. Nəticədə siz arıqlayaraq daha qamətli olacaqsınız.

Əldə olunan nəticə:

Əzələ tonusu artır, dəri hamarlaşır;
Dəri dartılır;
Su, yağ maddələr mübadiləsi bərpa olur;
Dərinin rəngini yaxşılaşdırır.

Ultrasəs kavitasiya – piy yığıntılarının azaldılması proseduru sayılır, səmərəliliyinə görə cərrahiyyə üsulları ilə müqayisədə onu tez-tez əməliyyatsız liposaksiya da adlandırırlar. Liposaksiyanın mahiyyəti –  ultrasəs dalğaların təsiri altinda  piy hüceyrələrinin parçalanmasından ibarətdir. Prosedur zamanı dəri örtüyü, birləşdirici və sümük toxumaları, kapilyarlar və heç bir  orqan zədələnmir. Aşağıtezlikli ultrasəs təsiri ancaq piy yığıntılarının götürülməsi üçün vacib olan bədən nahiyələrinə istiqamətləndirilir. Bu prodesur tamamilə ağrısızdır, pasiyent ən çox müalicə tətbiq olunan nahiyədə manipulanın təzyiqindən narahatçılıq hiss edə bilər. Xəstənin əsas göstəricilərindən və istədiyi nəticəni əldə etməyindən asılı olaraq prosedurun sayı və yerinə yetirilmə sxemi hər pasiyentə fərdi olaraq seçilir və bu prosedurların sayı 8-dən 10-a qədər olur.

Pressoterapiya proseduru ən əsas sellulitnən bağlı olan problemlərin azalmasına və eləcədə həll olunmasına yoneldilib. Bu müalicənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dərin fiziki stimulyasiya dəri altında piy yığılmalarını parçalayir və dəriyə daha hamar götüntü verir. Prosedur zamanı manjetlər əl, ayaq, bel, bud nahiyyələrinə geyindirilir. Manjet aktiv olduqdan sonra onun içi hava ilə dolur və dəriyə zəif təzyiq göstərməyə başlayır. Təzyiq nəticəsində dərinin bütün qatlarına təsir edən dərin masaj olunur. Dərin təzyiq dəridə qan və limfa axınını sürətləndirir ki, buda öz növbəsində orqanizmin bütün toxmalarını kifayət qədər oksigenlə təmin edir. Oksigendə öz növbəsində hüceyrələrdə mübadilə prosesini aktivləşdirir və nəticədə dərini elastiliyi artır.

Diyircəkli Vakum proseduru sellülit əleyhinə olan ən güclü prosedurlardan biri sayılır. Bu prosedur yalnız dəriyə deyil bütün bədənə müsbət təsir göstərir. Diyircəkli Vakum apparat masaji:

Qan dövranını aktivləşdirir və toxumaların qidalı maddələrlə və oksigenlə təmin olunmasını yaxşılaşdırır;
Limfa dövranını gücləndirir və nəticədə toxumalardan artıq toksinlərin xaric olma prosesini aktivləşdirir;
Toxumaların oksigenlə təmin olunmasını gücləndirir;

Yağların parçalanma prosesini sürətləndirir.

Yosunlu bürümə– Fiziki sağlamlığın yaxşılaşdırılması və dəri tonusunu yüksəltmək üçün tətbiq olunan prosedurlardan biridir. Bunlarla yanaşı müalicəvi yosun arıqlamaq və sellülitdən azad olmaq üçün istifadə olunur.
Müalicəvi yosunun tərkibinə kobalt, brom, kalsium, dəmir, sink, fosfor, kükürd, maqnezium, manqan və xrom kimi bir çox faydalı elementlər daxildir. Bu faydalı elementlər dəri məsamələrinə nüfuz edərək dərini bütün lazımi minerallarla və üzvi turşularla zənginləşdirir.

Lazerli lipolazer – bugünkü gündə kontur plastikasında inqilabi bir metod sayılır. Lazerli liposaksiya – əməliyyatsız liposaksiyanın daha bir məşhur metodudur. Lazer hələ lap çoxdan, effektivliyi və təhlükəsizliyi ilə tibbdə o cümlədən, cərrahiyyədə, öz əksini tapmışdır. Bu lazer, yanlar, budlar, qarın və qol nahiyələrində, sallanmış piy qatlarının əriməsinə kömək edir.

Lazerli lipolazerin koməkliyi ilə:

Sellulit;
Qan dövranının aktivləşməsi;
Piy hüceyrələrinin parçalanması.

Bədən üçün Radiodalğali liftinq – selülitlə mübarizə də ən əhəmiyyətli prosedurlardan biridir. Prosedur zamanı radiofrekans dalğanın təsiri yağ kollagen liflərinin sıxlığını artırır, yağ heceyrələrini parçalayır və nəticədə dəri səthi daha da hamarlaşır. Prosedur zamanı artıq hüceyrəarası mayenin aktiv şəkildə çıxarılması təmin olunur.

Prosedur zamanı əldə olunan nəticə:

“Portağal qabığı” nın aradan qaldırılması;
Qarında, beldə, budlarda və qollarda olan artıq piy yığılmaları;
Sellulit; 
Bədəndə olan dəri sallanmaları;
Bədənin korreksiyasi ve arıqlama;
Dərinin dartırılması;
Dəri tonusu və möhkəmliyi.

Əziz xanımlar! Hər zaman gözəl, təravətli qalmaq istəyirsinizsə mütləq  yolunuzu sağlamlıq və gözəllik ünvani olan Vip Style estetik klinikasından salın. Artıq çəkidən azad olmağın yolları barədə narahat olmağa dəyməz.

Ünvan: Bakı ş., Koroğlu Rəhimov küç. 47
Tel: (012) 555 55 34.   Digər xidmətlərimizlə tanış olun.

samsun escort